Tin tức

Apr 14th EDUCAP - Bản cập nhật tính năng Đăng ký trên sự kiện

Bản cập nhật mới cho phép người dùng có thể theo dõi lịch khai giảng các khóa học và đăng ký trực tiếp vào form trong mỗi sự kiện của lịch. Tích hợp hoàn chỉnh với GetFly CRM.

Apr 1st EDUCAP - Bản cập nhật tháng 4

Cập nhật bao gồm:

  • Giảm kích thước heading text
  • Tích hợp custom mega menu vào menu chính để hiển thị các khóa học ngay trên menu desktop.
  • Tích hợp toàn bộ phần form tư vấn vào hệ thống GetFly CRM.

Powered by WHMCompleteSolution